Các nhà cung cấp canxi oxit cộng với silicon dioxide có độ bền uốn tốt