Xu hướng giá silic ferro trọng lượng riêng cao ở các nhà cung cấp Ấn Độ