nướng trong khuôn silicon so với kim loại cho vật liệu chịu lửa