Hàm lượng carbon thấp egyptian ferro silicon co cho chế phẩm