Các nhà cung cấp kim loại silic và kim loại silic che chắn từ tính