Thành phần hóa học dễ hình thành hợp kim của các nhà sản xuất ferro silic