Tính chất sắt từ thành phần hóa học ferro silic để khử oxy