Hành vi trơ ferrosilicon giá mỗi tấn sản xuất tại Trung Quốc