Giá trị trọng lượng riêng của ferro silic trên mỗi kg để tạo hợp kim