Chất khử oxy sd đông bhutan ferro silicon p ltd trong kho