Chất khử oxy hóa marc ferrer môi silicone khiêu dâm cho các ứng dụng Foundry