làm thế nào để làm sạch keo silicone khỏi kim loại