Mangan ferrosilicon hàm lượng carbon thấp cho quá trình tạo nốt của gang