Khả năng chống oxy hóa sản xuất ferro silic ở các nhà sản xuất Iran