Silicone có độ bền uốn tốt và canxi cacbonat kết tủa trong kho