Điểm nóng chảy có hàm lượng cacbon thấp đối với ferro silic cho Nodularization của gang