Tỷ lệ sắt silic hàm lượng lưu huỳnh thấp ngày nay cho sản xuất thép