Ổn định hóa học Giá than cốc dầu mỏ nung tăng sản xuất tại Trung Quốc