Các nhà sản xuất ferro silic kiểm soát tính thấm từ ở Nga để khử oxy