Nhà máy than cốc dầu mỏ có hàm lượng carbon cho ngành thép