Dễ dàng hình thành hợp kim ferro silicon ukraine để sản xuất thép