Nhà máy ferrosilicon có độ cứng vừa phải để sản xuất thép