Dễ dàng hình thành hợp kim ukraine ferro silic mangan cho chế phẩm