Khả năng chống ăn mòn thấp silicon ferro chrome trong kho