Khả năng chống oxy hóa sd nhà cung cấp pvt ferro silicon phía đông bhutan