làm thế nào để loại bỏ keo silicone khỏi kim loại sơn để sản xuất khuôn