Phân tích hóa học ferro silic che chắn từ tính cho chế phẩm