Nhà máy sản xuất ferro silic ứng xử trơ cho khử lưu huỳnh