Bột canxi silic sắt che chắn từ tính mã hs cho quá trình khử lưu huỳnh