Hành vi trơ ferro silic canxi giá thị trường sản xuất tại Trung Quốc