Các nhà sản xuất ferro silic hàm lượng carbon thấp ở châu Âu trong kho