Thành phần hóa học dễ hình thành hợp kim của ferro silic cho chế phẩm