kiểm soát tính thấm từ dongbu ferro silicon cho hợp kim