Nhà máy sản xuất silic sắt bản tin kim loại che chắn từ tính