Tăng sức mạnh bảng giá than cốc dầu mỏ than chì sản xuất tại Trung Quốc