Tính chất từ tính ferro silic chống ăn mòn cho các ứng dụng đúc