Hoạt động nung than cốc dầu mỏ có hàm lượng tro thấp cho chất bôi trơn

Khi nung nóng than cốc với CaO, CuO, FeO, PbO thì phản ứng …

Khi nung nóng than cốc với CaO, CuO, FeO, PbO thì phản ứng xảy ra với :