Hành vi trơ các nhà sản xuất thành phần ferro silic