Tính chất sắt từ ekem ferro silicon magiê sản xuất tại Trung Quốc