Tăng khả năng chịu nhiệt gpc dầu mỏ graphitized để bán