Phản ứng ferro silic che chắn từ tính với nước để sản xuất thép