Tăng khả năng chịu nhiệt 80-120mm nhà máy sản xuất than cốc than chì trong kho