Dễ dàng hình thành hợp kim bao nhiêu ferro silic cho nhà máy gang