Than cốc dầu mỏ than chì 80-120mm có hàm lượng carbon cao cho ngành thép