Dễ dàng hình thành hợp kim stronti ferro silic để khử lưu huỳnh