Hàm lượng lưu huỳnh thấp thành phần hóa học của ferro silic để khử lưu huỳnh