Các nhà sản xuất ferro silicon kiểm soát tính thấm từ tính ở Nam Phi